FPD- Future Product Design

Produkty

Hlavním zaměřením firmy Future Product Design a.s. (FPD) po jejím založení v roce 1990 byla telekomunikační technika. Od telefonních ústředen a kancelářské techniky se po roce 1996 firma zaměřila v oblasti telekomunikací na zařízení investičního charakteru pro operátory mobilních sítí. Kromě dodávek zařízení FPD nabízí také služby, spojené např. s výměnou zařízení v základnových stanicích.

Vývojový potenciál firmy byl také zaměřen na výzkum a vývoj prostředků pro péči o zdraví a bezpečnost osob v rámci jejich sportovních aktivit a pro sledování zdravotního stavu a bezpečí osob, ohrožených na zdraví nebo vyžadujících osobní ochranu. Přídavná zařízení k mobilním telefonům umožňují další funkce, např. automatické volání předem navoleného čísla v případě nouze a jiné.

FPD se také věnuje vývoji a výrobě signalizačního zařízení pro bezpečnější využívání přechodů pro chodce. Toto zařízení vybízí chodce ke spoluúčasti na signalizaci, vyčkání na zastavení vozidel před vstupem na přechod a uvědomění, že nemá na přechodu absolutní přednost. Tato zařízení jsou příspěvkem k bezpečnosti přechodů, k omezení nehodovosti chodců na přechodech.